Tietosuojakäytäntö

Tilanne
Keskustelu on suljettu.

sihvis

Hallituksen jäsen
Hifiharrastaja
Liittynyt
16.8.2006
Viestejä
12 462
Kaupunki
Kouvola
Tietosuojakäytäntö

Hifiharrastajat ry
Ohtarontie 23
45130 Kouvola

Toimimme rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita keräämme jäsenistämme tai muista asiakkaistamme taikka muista sellaisista rekisteröidyistä, joilla on toimintaamme muu asiallinen yhteys. Rekisterinpitäjänä olemme vastuussa näistä meille annetuista henkilötiedoista ja niiden käsittelystä. Tietosuojassa kyse on luottamuksesta, ja yksityisyytesi sekä henkilötietojesi suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Sen vuoksi keräämme henkilötietojasi vain niissä määrin, kuin tarvitsemme niitä ylläpitääksemme ja hoitaaksemme jäsen- tai asiakassuhdettamme tai muuta niihin verrattavaa suhdettamme. Tässä tietosuojakäytännössä on käsitelty niitä periaatteita, joita noudatamme henkilötietoja käsitellessämme.

1. Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa

Hifiharrastajat ry
Heikki Sihvonen
Ohtarontie 23
45130 Kouvola
hallitus@hifiharrastajat.org

2. Henkilötietojen käyttötarkoitukset

2.1. Jäsenrekisteri
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen taikka yhdistyksen ja jäsenen välisen jäsensuhteen taikka muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on yhdistyslaki, joka velvoittaa pitämään rekisteriä jäsenistä. Jäsenrekisteriä käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

Jäsenyyksien ylläpito
Käyttäjätilien luomiseen
Sähköinen jäsenviestintä
Analysointi ja tilastointi
Tilausten käsittelyyn
Ylläpitoon
Markkinointiin
Asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttaminen sekä kehittäminen

2.2 Asiakasrekisteri

Henkilötietoja käsitellään perustuen rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyn ja yhdistyksen välillä solmitun sopimuksen, taikka yhdistyksen ja asiakkaan välisen asiakas-, asiointi- tai sidosryhmäsuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, etenkin seuraaviin käsittelyn tarkoituksiin:

Kohdennettu sähköinen suoramarkkinointi
Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
Analysointi ja tilastointi
Tarjoukset, ostaminen ja palvelun toteuttaminen
Sisällöt ja niiden personointi

3. Käsiteltävät henkilötietojen ryhmät

3.1. Jäsenrekisteri

Käsittelemme rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja:
yhteystiedot: nimi, osoite, syntymäaika, puhelinnumero, sähköpostiosoite, foorumin käyttäjätunnus ja jäsennumero.
Lisäksi myös tarpeen mukaan laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot ja
palkan- ja palkkionmaksuun liittyvät yksilöivät tiedot, kuten henkilötunnus.


3.2. Asiakasrekisteri

Käsittelemme rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja:
yhteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,
rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, yrityksen nimi, osoite ja
asiakassuhdetta koskevat tiedot: laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot sekä peruutustiedot.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

4.1. Jäsenrekisteri

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

- jäseneltä itseltään suoraan järjestelmään
- sähköpostitse
- puhelimitse
- lomakkeella
- mobiilisovelluksen kautta tai muulla vastaavalla tavalla
- rekisterinkäsittelijän syöttäminä

Henkilötietoja voidaan kerätä ja kerättyjä henkilötietoja päivittää myös henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten yhteystietojen päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta tai yrityksiltä, esimerkiksi:
VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

4.2. Asiakasrekisteri

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

- rekisteröidyltä itseltään internetin kautta
- sähköpostitse
- puhelimitse
- lomakkeella tai muulla vastaavalla tavalla,
- seuran jäsenrekisteristä
- erilaisten markkinointitoimenpiteiden ja -kampanjoiden sekä muiden vastaavien toimenpiteiden yhteydessä suoraan rekisteröidyltä

Henkilötietoja voidaan kerätä ja kerättyjä henkilötietoja päivittää myös yhteistyökumppaneiltamme sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten yhteystietojen päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta tai yrityksiltä, esimerkiksi:
VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä

4.3 Evästeet

Verkkosivustollamme käytetään evästeitä sivuston käytön avustamiseksi. Evästeet ovat pieniä tietoyksikköjä, jotka verkkoselaimesi tallentaa omalle tietokoneellesi. Käytämme evästeitä parantaaksemme verkkosivustomme käytettävyyttä, niihin tallennetaan esim.
-kirjautuneen käyttäjän käyttäjätunnus
-MD5 hash kirjautuneen käyttäjän salasanasta
-viimeisen vierailusi aikaleima
-viimeisen aktiviteettisi aikaleima
-haluatko käyttää mobiilityyliä
-foorumin valittu tyyli
-foorumin istunnon hash
-mitä elementtejä olet pienentänyt foorumilta
-tekstieditorin korkeus

Jos et halua käyttää evästeitä, määrittele verkkoselaimesi poistamaan kaikki evästeet tietokoneesi kovalevyltä, estämään kaikki evästeet tai varoittamaan ennen evästeen tallentamista.

5. Tietojen säilytysaika

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 2 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
Ellei rekisteröity ole maksanut yhdistyksen jäsenmaksua viimeisen kahdentoista (12) kuukauden aikana, ja käyttäjän asiakassuhde tai muu henkilötietojen käsittelyperuste on päättynyt, käyttäjän henkilötiedot poistetaan ja muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä enää tunnistettavissa.
Voimme kuitenkin olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

6. Henkilötietojen käsittelijät

Hifiharrastajat ry:n hallituksen jäsenet voivat käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti tässä tietosuojakäytännössä esitetyllä tavalla.

7. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Keräämämme sinua koskevat tiedot pyritään säilyttämään Euroopan talousalueen (ETA) sisäpuolella, mutta on mahdollista, että ne siirtyvät esim. jonkin palveluntarjoajan kautta Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle. Niitä saattavat myös käsitellä työntekijät, jotka työskentelevät meidän tai toimittajiemme palveluksessa Euroopan talousalueen ulkopuolella.
Pyrimme kaikin mahdollisin tavoin varmistamaan, että tietojasi käsitellään turvallisesti ja näiden tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Hifiharrastajat ry ei julkaise Käyttäjien henkilötietoja verkkopalveluissa. Verkkopalveluiden Käyttäjä voi itse tehdä julkiseksi tietoja itsestään myös muille käyttäjille verkkopalveluiden käyttöön, kuten jättämällä kommentteja verkkopalveluiden sisällä tai käyttämällä nimesi verkkopalveluiden käyttäjänimenä/nimimerkkinä. Hifiharrastajat ry ei vastaa sellaisten tietojen tietosuojasta, jotka Käyttäjä päättää itse tuoda julki verkkopalveluiden sisällä.

Emme myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa.
Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.
Jos käyttäjä on erikseen antanut suostumuksensa yhdistyksen yhteistyökumppaneiden sähköiseen suoramarkkinointiin, voidaan käyttäjän tietoja luovuttaa tarkoin valituille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin.

Hifiharrastajat ry ei ole vastuussa kolmansien osapuolten toimista (mukaan lukien ihmiset, yhtiöt ja palvelut), kolmansien osapuolten nettisivustojen sisällöstä, Käyttäjän kolmansille osapuolille antamien tietojen käyttämisestä, tai mistään muista tuotteista tai palveluista, joita kolmannet osapuolet voivat tarjota vaikka tällainen palvelu olisi kytketty Hifiharrastajat ry:n verkkopalveluihin kuten esimerkiksi sosiaalisten medioiden viestipalvelut.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja kielto-oikeus
Käyttäjällä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Hifiharrastajat ry:n rekisterissä olevat tiedot. Kun Käyttäjä haluaa käyttää tarkistusoikeuttaan, tulee hänen lähettää allekirjoitettu tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen. Käyttäjällä on oikeus pyytää häntä koskeva virheellinen henkilötieto oikaistavaksi, täydennettäväksi tai poistettavaksi rekisteristä, mikäli tieto on henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut. Hifiharrastajat ry tekee edellä mainittuja toimenpiteitä myös omasta aloitteestaan.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään lukituissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tiedostossa, joka on teknisten keinojen avulla suojattu. Tiedostoon pääsy on rajoitettu vain sellaisiin henkilöihin, joilla on työtehtäviensä perusteella tarve käyttää tietoja.

Muutokset tähän Tietosuojakäytäntöön
Hifiharrastajat ry voi ajoittain muuttaa tätä Tietosuojakäytäntöä. Kaikki muutokset tullaan päivittämään verkkopalveluihin, ja Käyttäjän tuleekin säännöllisesti tarkistaa tämä sivu mahdollisten tietosuojakäytännön johdosta. Muutoksista tiedotetaan myös erikseen verkkopalveluissa. Jatkamalla Verkkopalveluiden käyttöä tällaisen muutoksen jälkeen hyväksyt muuttuneet Tietosuojakäytännön ehdot.
 
  • Tykkää
Reaktiot: api
Tilanne
Keskustelu on suljettu.
Back
Ylös